Vijf waterschappen kiezen voor ownCloud

De waterschappen Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland werken samen in het samenwerkingsverband Waterkracht. Ze zochten naar een cloud oplossing met [...]